Czym się wyróżnia nasz system fakturowania online

Obieg dokumentów w systemie fakturowanie online:

  • Faktura Automatyczna - > Faktura Pro forma - > Faktura VAT
  • Faktura Pro forma - > Faktura VAT


Powiadomienia o płatnościach

Możliwość konfiguracji powiadomień o płatnościach dla Faktur Vat oraz Faktur Pro forma, konfiguracja powiadomień wg schematu:

  • Pierwsza wiadomość o terminie wygasania usługi (termin płatności)
  • Kolejna wiadomość …. dni przed terminem płatności
  • Kolejne wiadomości … po terminie płatności – powtarzane do mementu zatwierdzenia płatności (lub ich wyłączenia)


Dostosowanie systemu

Możliwość dostosowania systemu fakturowania online do własnych wymagań – rozbudowanie systemu o dowolne funkcjonalności lub modyfikacja dostępnych opcji.


Instalacja na własnym serwerze

Możliwość instalacji systemu fakturowanie online na dowolnym serwerze klienta (spełniających wymagania techniczne).

FAQ